« Ga terug   Print

Junior ecoloog

2019-04-09 Arcadis Nederland | Rotterdam | WO | Fulltime | Sluit 2019-05-22

Draag jij vanuit jouw ecologische expertise bij aan de natuurlijke en bebouwde omgeving?

Word jij uitgedaagd door de ecologische problematiek bij ruimtelijke vraagstukken? Heb je goede soortenkennis en ben je thuis in de natuurwetgeving? Kan je klantgerichte adviezen geven en wil jij als junior ecoloog bijdragen aan het werk dat onze adviesgroep Natuur doet? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als junior ecoloog werk je mee aan:

 • zeer diverse projecten voor een groot scala aan opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn (lokale) overheden, woningbouwverenigingen, terreinbeheerders en energiebedrijven;
 • bescherming, ontwikkeling en beheer van natuur;
 • het realiseren van projecten voor opdrachtgevers met behoud of verbetering van natuurwaarden. Denk daarbij aan projecten zoals Natura 2000-beheerplannen, milieueffectrapportages, natuurtoetsen en Passende Beoordelingen;
 • projecten rond ontsnippering, natuurontwikkeling op het raakvlak van water en natuur (waterberging, riviermanagement), effectenstudies, de invoering van natuurwetgeving en projecten rond klimaatadaptatie en energietransitie.

In de projecten ondersteunt de junior ecoloog collega's bij het uitvoeren van werkzaamheden zoals quickscans, natuurtoetsen, veldinventarisaties, ecologische begeleiding en opstellen van rapportages. Je denkt mee over effecten en draagt maatregelen aan om effecten te voorkomen, te mitigeren of te compenseren. Je maakt daarbij gebruik van je kennis van natuurwetgeving en -beleid. Je legt verbanden met andere disciplines als water, civiele techniek en ruimtelijke ordening. Je weet een overtuigend advies te geven passend bij de vraag van de klant. Dat vraagt ook om creatieve ideeën en lef om binnen de gestelde kaders met slimme oplossingen te komen. Doordat je aan deze verschillende opdrachten werkt, ontdek jij snel waar jouw passie ligt en hoe je je daarin kunt ontwikkelen.

Je standplaats is Rotterdam. Vanuit dit kantoor voeren wij veel projecten uit over effectstudies, waarin wij samen met collega’s werken van verschillende disciplines. Denk daarbij aan milieu-effectstudies, hydrologie en luchtkwaliteit. Wij voeren hiervoor onder andere toetsingen uit aan de natuurwetgeving, maar maken ook onder andere mitigatie- en compensatieplannen. Voorbeelden van lopende projecten zijn:

 • Visspotter: samen met de waterschappen bouwen we een systeem om vissen in vispassage door het publiek te laten determineren. Dit systeem willen we samen met klanten verder uitbreiden. Bezoek ook eens deze website voor meer info.
 • Soortmanagementplannen voor woningcorporaties: voor langdurig onderhoud en beheer verzorgen wij voor woningcorporaties generieke ontheffingen. Hierbij worden op basis van onderzoek naar stadsvogels en vleermuizen duurzame mitigerende maatregelen voorgeschreven.
 • Flora- en fauna-onderzoeken Noordelijke Maasvallei: voor Waterschap Limburg onderzoeken we de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten voor de opstelling van Voorkeursalternatieven.

Om nog meer indruk te krijgen van het werk van onze ecologen; lees dan hier de blog van collega Iris Kampers.

Wij zoeken een junior ecoloog die voldoet aan de volgende eisen:

 • Afgeronde academische relevante opleiding met specialisatie ecologie of natuurbeheer of aantoonbare kennis daarvan;
 • Veldkennis over meerdere voor ons type werk relevante soortgroepen onder andere vogels, zoogdieren, planten, macrofauna, vissen;
 • Enige relevante werkervaring met (integrale) projecten op het gebied van ecologische effectenstudies en/of inrichting en beheer van natuur is een pre. Bij voorkeur binnen een commerciële organisatie;
 • Affiniteit met en kennis van natuurwetgeving en -beleid (Wet natuurbescherming en Kaderrichtlijn Water);
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en met 19 april 2019 (16.00 uur). In de eerste helft van mei worden de gesprekken gepland.

Waar je ook werkt, wat je ook doet, als Arcadiaan draag jij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Improving quality of life’ is wat ons verbindt en inspireert. Onze mensen kijken vanuit verschillende perspectieven, bouwen duurzame relaties op en geven de toekomst vorm. Samen gaan wij de uitdaging aan om onze wereld te verbeteren. Met vijf kernwaarden bouwen we aan een unieke Arcadis cultuur: People First, Integriteit, Klantsucces, Samenwerking en Duurzaamheid.

Onze cultuur geeft jou de kans om je eigen carrière vorm te geven. Samen met onze klanten werk jij aan uitzonderlijke en duurzame projecten. Denk hierbij aan digitaal ontwerp, consultancy, engineering, project- en managementdiensten in de gebouwde en natuurlijke omgeving. Wij bieden een organisatie en een functie waarbij je een hoge mate van vrijheid hebt om je taken zelfstandig in te vullen in een ambitieus en gedreven team. Ook heb je de mogelijkheid om samen te werken met verschillende disciplines zowel binnen het team als binnen Arcadis. Daarnaast ontplooien we veel initiatieven als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusiviteit & diversiteit.

Binnen Arcadis is volop ruimte voor innovatieve ideeën en we bieden goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden om jouw talent ten volste te benutten. Populaire programma’s voor jonge Arcadianen zijn Global Shapers en het Imagineers programma. Ook The Young Part, een actieve jongerenvereniging binnen Arcadis, zorgt voor een netwerk buiten jouw team of project. Daarnaast hanteert Arcadis marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, flexibele werktijden en een resultaat afhankelijke winstuitkering.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rosanne Melissen, Campus Recruiter, via telefoonnummer +31 (0)6 11251821 of via rosanne.melissen@arcadis.com. Wij ontvangen graag in pdf jouw CV en brief via de sollicitatiebutton in de vacature op www.werkenbijarcadis.nl.

Uitzend-, detacherings- en W&S-bureaus hoeven niet te reageren, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Solliciteer op deze functie

Partners van IngenieurNext